Arrangementer i Vitenparken/Vitenparkens Venner 2013-2021

Nedenfor er listet opp alle arrangementer av vitenskapshistorisk karrakter som er arrangert av Vitenparkens Venner i perioden 2013-2021. Opplistingen supplerer programoversikter og annet materiale som er oversendt særskilt. Notatet er utarbeidet for å gi oversikt over virksomheten og som grunnlag for å finne lagret stoff i Vitenparkens digitale arkiv

 1. 8. 2013. Møte om forskningssamarbeidet med USA, Arrangør NLMV og Vitenparken. Med 30 deltakere. Presentasjon av Per Harald Grue oversendes.
 2. 3. 2014. Festarrangement om Christian Magnus Falsen og grunnloven.
 3. 3. 2014 Film med intervju av Gerd Tufto, den siste vandrelærerinne i smørproduksjon. Filmen var produsert av Jon Fredrik Hanssen og Roger Abrahamsen og ble etterfulgt av et foredrag av Roger Abrahamsen. Holdt på årsmøte.
 4. 11. 2014 Vitenskapshistorisk arrangement  ‘Jarlsbergopplevelser’ med Vitensmak 12. november 2014.  Arrangør Vitenparken, IKBM ved NMBU og VV
 5. 4. 2015 Filmkveld. Fruktfilmen fra 1940 med kommentarer fra Finn Måge og LFB-filmen Foring av mjølkekua med kommentarer fra Magne Mo og Odd Magne Harstad. Det deltok 40 personer. Arrangør Vitenparken og Vitenparkens Venner.
 6. 4. 2015. Seminaret,” Akvakulturhistorien – en suksesshistorie for forskning og næringsutvikling” der VV var medarrangør. Arrangementet hadde 80 deltakere og ble kombinert med et påfølgende VitenSmak.
 7. 11. 2015 Filmkveld. Filmen ”Lunning med vinsj” fra 1958 ble vist. Tore Vik kommenterte filmen. Hans Olav Moen holdt et innlegg om professor Ivar Samset sitt virke i norsk skogbruksforskning. Det var 65 deltakere.
 8. 11. 2015. Seminaret, ”Fra forskning til ny næring” ble holdt 10. november som et fellesarrangement mellom Vitenparken, NMBU og VV. Det var 100 deltakere. Presentasjon av PHG oversendes.
 9. 3. 2016 Filmkveld. Stumfilmer fra andre verdenskrig med Arne Ellingsberg og Kristian Kaus som kunnskapsrike og engasjerte kommentatorer. Det var 40 deltakere tilstede.
 10. 4. 2016. Vitenskapshistorisk seminar om Tsjernobylulykka og virkningene for Norge. Det var 50 deltakere tilstede. Presentasjon av PHG oversendes.
 11. 9. 2016. Filmkveld om «Barkbillekrigeren Alf Bakke og barkbillekrigen.. Fellesarrangement mellom NIBIO, Vitenparken og VV, med 80 deltakere.
 12. 11. 2016. Vitenskapshistorisk seminar om hveteforskning og hveteforedling (Mirakelseminaret) ble arrangert 16. november sammen med Vitenparken, Graminor, NMBU – Institutt for plantevitenskap, Nofima og Opplysningskontoret for brød og korn, med om lag 130 deltakere. Presentasjon av PHG oversendes.
 13. 13. 2. 2017. Filmkveld med tittelen «Forsøkssåmaskinene som revolusjonerte planteforskningen» . Det var et vellykket seminar knyttet til Egil Øyjords forsøkssåmaskiner. Det var 50 deltakere.
 14. 16. 3. 2017. Vitenskapshistoriske seminar med tittelen «Før og etter matreformen» holdt som et seminar i samarbeid mellom Vitenparken, VV og Norsk Veterinærhistorisk Selskap. Det var et godt besøkt seminar med 80 deltakere.
 15. 27.4. 2017. Vitenskapshistorisk seminar om mjølkefeber på Adamstua med tittelen «En norsk veterinærmedisinsk oppdagelse». Seminaret var et samarbeid mellom Vitenparken, VV og Norsk veterinærmedisinsk Selskap. Det var satt opp buss fra Ås med 16 deltakere, herunder 9 fra VV. Det var omvisning og lunsj på Adamstua. Det var i alt 50 deltakere på seminaret.
 16. 19.10.2017. Filmkvelden «På vakt mot smitte» ble holdt 19. oktober i samarbeid med Norsk Veterinærhistorisk Selskap. Det var 25 deltakere, de fleste fra Norsk Veterinærhistorisk Selskap.
 17. 26.10. 2017. Vitenskapshistorisk seminar Norsk Frukthistorie ble holdt 26. oktober med professor (em) Finn Måge som faglig ansvarlig. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Ås historielag og Ås hagelag, med 70 deltakere.
 18. 11.1. 2018. Filmkveld om «Lågåsildfisket og museumsmannen Tore Fossum» ble holdt 11. januar med avdelingsdirektør Magne Rugsveen fra ANNO museum som faglig kommentator. Det ble et vellykket møte med 44 deltakere.
 19. 15.3. 2018. Den 15. mars ble filmkvelden «Liv og arbeid på landbrukets fagskoler i 1951» holdt i forlengelsen av årsmøtet. Våre æresmedlemmer, Kristian Kaus og Arne Ellingsberg kommenterte filmene og gav fine innspill. Det deltok ca 50 personer.
 20. 12.4. 2018. Kveldsseminar om «Norsk myrforskning i fortid og framtid. Fra å redusere utvandring til å redusere klimagassutslipp» ble holdt 12. april med mer enn 70 deltakere. Seminaret var finansiert og utformet i samarbeid med Myrfondet. Det innebar at vi også kunne legge inn en spennende servering, som ble planlagt og gjennomført på en god måte av Vitenparkens kokker.
 21. 8.11. 2018. Torsdag 8. november ble filmkvelden «Halm som krisefor i 70 år» holdt med Åshild Taksdal Randby og Frik Sundstøl som faglige kommentatorer. Det ble et vellykket arrangement i tilknytning til den tørre og varme sommeren med små fôravlinger, og med 35 deltakere.
 22. 28.3. 2019. Foredragsmøte. I tilknytning til årsmøtet 28. mars 2019 holdt tidligere landbruksminister Svein Sundsbø et foredrag med utgangspunkt i sin nye bok «Korn, kraft, klima.» Boka er Svein Sundsbøs personlige fortelling om samfunn og politikk gjennom 210 år. Det var 38 tilhørere tilstede.
 23. 25.4. 2019 . En filmkveld om skogbrann og skogbrannslokking ble holdt 25.4. 2019. To historiske filmer ble vist. Filmene ble kommentert og satt inn i en historisk og aktuell sammenheng av tidligere administrerende direktør i forsikringsselskapet Skogbrand, Per Sindre Aas, og fagdirektør Hans Kr. Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det var 40 deltakere tilstede.
 24. 10.10. 2019.Seminar. Den 10. oktober 2019 ble det holdt et vitenskapshistorisk seminar med tittelen «Forskning for økt selvforsyning i norsk husdyrproduksjon. Historisk tilbakeblikk og vegen videre». Seminaret ble arrangert som et samarbeid mellom Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, Vitenparken og Vitenparkens Venner. Det var 110 deltakere noenlunde likt fordelt mellom medlemmer i VV, studenter og andre. For første gang ble et vitenskapshistorisk seminar arrangert som integrert i NMBUs undervisning. Samarbeidet med instituttet var meget godt. Det er innhentet en evaluering av seminaret som viser gode tilbakemeldinger.
 25. 14.11. 2019. Filmkveld. Filmkveld om den store landbruksutstillingen på Ekeberg i 1959 ble holdt 14. november med ca. 70 deltakere, og med Kristian Kaus som viktigste samarbeidspartner. Dette er den største landbruksutstillingen som er holdt i Norge, og som rettet seg både mot allmenheten og landbruksbefolkningen. Et panel kommenterte filmen og satte utstillingen i 1959 inn i en aktuell og historisk sammenheng.
 26. 9.1. 2020. Seminaret «Sur nedbørs virkning på skog. Tilbakeblikk på forskning, politikk og miljøkamp 1969-85 ble arrangert 9. januar 2020. Arrangører var Vitenparken Campus Ås, MINA-fakultetet NMBU, NIBIO og Vitenparkens Venner. Det ble et godt seminar med 85 deltakere.

Forskningsprogrammet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» (SNSF) var på 1970-tallet det største tverrsektorielle forskningsprogrammet i Norge med finansiering fra flere departementer og flere av den tids mange forskningsråd. Programmet ble startet opp parallelt med at miljøproblemene ble gitt økt politisk prioritet internasjonalt og i Norge, blant annet med opprettelsen av et Miljøverndepartement i Norge. SNSF var sterkt knyttet til de internasjonale virkningene av miljøproblemene. På seminaret deltok Lars Walløe og Nils Roll-Hansen fra Universitetet i Oslo, Arne Stuanes, Gunnar Abrahamsen, Kåre Venn og Hans Fredrik Hoen fra NMBU med foredrag og innlegg. Videre deltok Bjørn Tveite, Dan Aamlid og Nils Vagstad fra NIBIO og Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet.

 

Vitenparken Venners bøker

 

Vitenparken Venners bøker legges ut. Det er:

 

-1814-2014 Christian Magnus Falsen, Norges Vel og Norges andre universitet

-Arne Ellingsberg: Fra museum til Vitenpark

-Monumentene i Universitetsparken (er oversendt)

 

 

Årboka Jord og gjerning

Vi vurderer å digitalisere og å legge ut årgangene av «Jord og Gjerning» fra 1987-2010.

Relaterte nyheter