Videre til innhold

Vitenparkens Venner

Medlemskap i Vitenparkensvenner

Som medlem får du mulighet til å delta på faglige seminarer og filmkvelder

Du vil få mulighet til å delta på faglige- og underholdende turer innen forskning- og utvikling i landbruket i Norge

Du vil motta oppdatert informasjon om det vitenskapshistoriske arbeidet

Årskontingent vurderes ved hvert årsmøte.
Kontigent for hovemedlem av Vitenparkens Venner er Kr 150,- og familiemedlem Kr 100,-.

Innmelding for medlemskap i Vitenparkens Venner meldes til
Svein Skøien på: sv-skoei@online.no, med ditt fulle navn, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato.

Medlemskap gjelder for kalenderåret du melder deg inn og gjelder til det sies opp skriftlig.